- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALER

Opgaver

Kvalitetssikring i forbindelse med registrering og præparation af histologisk prøvemateriale.

 Som en del af lektionerne på mandag d. 21/9 vedr. kvalitetssikring gennemgår vi sammen jeres bud på nedenstående spørgsmål.

 Spørgsmål vedr. kvalitetssikring.

 1.     Beskriv registreringsproceduren for prøvemateriale

-      krav til mærkning af prøven, hvem har ansvaret?

-      identitetssikring ved prøveregistrering

 2.    Fremhæv de laboratorieprocedurer, der ved udskæring af simpelt histologisk materiale har til formål at sikre materialets identitet.

 3.    Fremhæv de laboratorieprocedurer, der ved udskæring har til formål at sikre den tekniske kvalitet af materialet.

 4.    Beskriv kort hvordan bionalytikeren under indstøbning, skæring og farvning af vævet sikrer prøvens identitet og kvalitet.

 

5.    Overvej hvilke krav vil du stille til et farvet vævsnit.

 

6.    Prøv at overveje hvilke dokumenter/redskaber bioanaytikeren skal have adgang til for at kunne udføre sit arbejde korrekt i forhold til kvalitetssikring

 

Undervisningsmaterialer:

 Case &

Bilag til case vedr. fordøjelseskanalen

Film om kvalitetssikring 

 

 

Venlig hilsen

Bioanalytikerunderviser

Birthe Søltoft Lundsgaard

 

 

 

© Cand. Scient., Lektor Vibe Jelsbak • Opdateret: 2009-09-16• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N