- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider
stump
EMNER

Kemi

Den teoretiske institutionsbaserede undervisning som er knyttet til faget "Kemi" på modul 1 er sammensat af følgende dele fra Studieordningen.

  • Anvendt kemi 1 ECTS
  • Studieteknik og Videnskabsteori. 0,25 ECTS. 

Angående Anvendt kemi, skriver Studeiordningen:

"Anvendt kemi: Generelle kemiske analyseprincipper, herunder volumetri og introduktion til kemiske reaktioner (1½ ECTS)"

Hvilket betyder at moduleets kliniske undervisning varetger undervisning,svarende til ½ETCS, omhandlende Anvendt kemi.

Anvendt kemi undervisningen omhandler emnerne

  • Støkiometri,
  • Syrer og baser
  • Volumetri

Studieteknik og Videnskabsteori i relation til kemi omhandler BE-testen. Flere information den del af undervisningen kan findes på http://net.biolyt.dk/index.php?fID=41

© Eval Rud Møller • 2008-2015 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N