- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider
stump
EMNER

Studieteknik og forskningsmetodik

Læringsudbyttet for modul 1 er ifølge studieordningen blandt andet:

"Kompetencer - den studerende har

  • grundlæggende studiteknisk kompetence
  • almen kompetence til at indgå i et samarbejde med medstuderende og kommende kolleger i en kulturel mangfoldighed "

Studieordningen foreskriver ligeledes at indholdet af modul 1 skal indeholde

"Samfundsvidenskab (inklusive generel studieteknik og metodeundervisning) 4 ECTS

  • Videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik, herunder introduktion til bioanalytikerprofessionens ontologi, informations- og vidensøgning (1½ ECTS)
  • ......"

De ovennævnte 1½ ECTS er fordelt således at

  • ½ ECTS knytter indgår i den kliniske undervisning.
  • ½ ECTS indgår i fagpakke 1, som fokuserer på studieteknik og forskningsmetodik
  • ½ ECTS indgår i fagpakke 2, som fokuserer på informations og videnssøgning.

Da studieteknik og forskningsmetodik er af almen interesse, er det blevet besluttet, at det materiale, der bruges i forbindelse med u ndervisningen, præsenteres samlet, selv om undervisningen realiseres af underviserne hørende til de to fagpakker.

© Eval Rud Møller • 2008-2015 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N