- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider
stump
FAG OG TEMAER

Modul 4

Bioanalytisk kvalitetssikring

Obligatorisk modul på sammenlagt 15 ECTS. Omfanget af nstitutionsbaseret undervisning er 3 ECTS svarende til 2 ugers undervisning.

Ifølge studeordningen er formålet med dette modul:

"Modulets formål er at give den studerende erfaring med at kombinere teori og metode ved at udføre bioanalyse i praksisnær sammenhæng, herunder især at anvende kontrolmetoder og forstå relevansen afkvalitetssikring. Modulet støtter den studerende i mødet med patienter og donorer og i udviklingen af et fagetisk handleberedskab samt giver den studerende indblik i grundlæggende etiske problemstillinger i forhold til det bioanalytiske arbejde i praksis. Endelig bidrager modulet til at udvikle den studerendes faglige identitet."

© Eval Rud Møller • 2008-2015 • VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N