- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

Overordnet studyguide

Denne studyguide forsøger at beskrive de tanker og overvejelser, der ligger bag materialet til elektrokemi på denne hjemmeside. Studyguiden bygger videre på den beskrivelse, der findes under Forside - Meritsemester - Studerende på meritforløbet - Brug af www.net.biolyt.dk - Undervisningsmaterialet

Materialet skal ses som et supplement til de noter der er udarbejdet til den undervisning der foregår på JCVU Bioanalytikeruddannelsen (Noter i Kemi Del 2, kapitel 4 og 5).

Materialet er opdelt i en række selvstændige emner, hvilket betyder at hver enkelt emne i princippet burde kunne bearbejdes uafhængig af de andre emner. Begrundelsen for en sådan opdeling er, at skabe nogle "pakker" der er overskuelige og som er lette at henvise til, eksempelvis senere i studiet.

Opdelingen til trods, er der lavet en Overordnet arbejdsplan for rækkefølgen af elektrokemiemnerne. Rækkefølgen af emnerne er bestemt af et ønske om at starte generelt og derefter gå mere og mere i detalje. Styrken derved er i denne samenhæng, at det fra start bliver tydeligt, hvorledes elektrokemi skal anvendes i praksis. Inden for pædagogikken kaldes en sådan fremgangsmåde "helhedsprincippet", som har et modstykke der hedder "elementprincippet", som starter med detaljerne, som bygges sammen til en helhed, en fremgangsmåde som du nok vil genkende fra andre lærebøger.


© Cand. Scient., PhD, Lektor Eval Rud Møller • Opdateret: 2007-08-25• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N