- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

Beregning af A og B

Beregning af A og B

Overordnet set kan konstanterne A og B i ligningen:

 • U0= A + B · log ( [analyt] )
beregnes på to måder nemlig ved
 • "bedste-rette-linie"-metoden eller ved
 • "to-ligninger-med-to-ubekendte"-metoden

"bedste-rette-linie"-metoden går i alt sin enkelhed ud på:

 1. Beregn logaritmen af alle [analyt]-værdierne.
 2. Lav et x-y plot med log[analyt] ud af x-aksen og U0 op ad y-aksen.
 3. Vurder hvilke punkter der ligger på en ret linie, og tegn den bedste rette linie.
 4. Bestem den matematiske forskrift for denne "bedste rette linie", hvilket giver A og B

Kommentar 1: Ovenstående kan gøres ved brug af et regneark eller med "håndkraft". Med "håndkraft"-metoden er et det vigtigt at være påpasselig når den "bedste rettte linie" skal tegnes. Ligeledes er det vigtigt at de punkter, der danner udgangspunkt for bestemmelsen af den matematiske formel, vælges med omhu.

Kommentar 2: En regneark (Excel)variant af ovenstående er at

 1. lave et almindelig x-y plot med [analyt] ud ad x-aksen og U0 op ad y-aksen
 2. formatere x-aksen til en logaritmisk akse
 3. lave en logaritmisk tendensline gennem punkterne (giver en ret line i plottet) i det, du beder om at vise forskriften for linien på afbildningen. Den forskrift (formel) vil se ud som:y = "konstant 1" • ln (x) + "konstant 2" altså "ln" i stedet for "log". Derfor skal A og B findes som:
  • A = "konstant 2"
  • B = "konstant 1" • ln(10)

"to-ligninger-med-to-ubekendte"-metoden kan benyttes i de situationer, hvor man skønner/ved at en sådan bestemmelse kan give en tilfredsstillende kalibrering. Eksempelvis er det den metode, der ligger bag den standardkalibrering, der foretages når et pH-meter tages i brug (man måler på to buffere (dvs. kendt [analyt]) og så kalibrerer apparatet sig selv).

I "Noter i statistik S1", JCVU Bioanalytikeruddannelsen er der flere anvisninger på hvorledes man kan løse to ligninger med to ubekendet, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på det her.

Kommentar 3: Hvis man skal bestemme forskriften for den bedste rette linie per håndkraft, svarer det reelt til at løse to ligninger med to ubekendte, blot med den forskel, at de punkter der benyttes afløses på den bedste rette linie, hvilket ikke nødvendigvis er målte værdier!


© Cand. Scient., PhD, Lektor Eval Rud Møller • Opdateret: 2007-09-06• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N