- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

Knogler

Studyguide for emnet "knogler"

Emnet:

I emnet knogler har tre fag relateret pensum, nemlig anatomi/fysiologi, patofysiologi og patoanatomi. Vi vil starte med at arbejde med de raske knoglers opbygning, funktioner og struktur inden vi i patofysiologi vil arbejde med hvordan man via blodprøver diagnosticerer lidelser i knogler og i patoanatomi vil vi se på og arbejde med knoglevæv, der har undergået patologiske forandringer.

Arbejdsform:

  • Lærebøgerne vil være der, hvor man henter sin information
  • Centrale emner, der er relevante for bioanalytikere, vil blive præsenteret i korte præsentationer, som er tilgængelige her på netbiolyt.
  • Aktiviteter i form af f.eks. refleksionsspørgsmål, træningsopgaver og mirax-opgave vil give mulighed for at bearbejde pensum med fokus på de dele af pensum, der har størst relevans for bioanalytikerprofessionsudøvelsen.
  • På Fronter vil der være rig mulighed for at stille opklarende spørgsmål og give kommentarer i det dertil indrettede forum
  • På fronter vil man også kunne aflevere opgaver, se besvarelser og modtage respons i emnets mappe inden for TVO-1

Afslutning/evaluering:

De centrale emner fra anatomi/fysiologi, patofysiologi og patoanatomi, vil blive anvendt i forskelligt omfang i TVO-1-opgaven. Herved får man brugt noget af den viden, man har oparbejdet og man får anvendt den i en fler-faglig sammenhæng. Arbejdet med TVO-1-opgaven kan blive centralt for forberedelserne til TVO-eksamen, som er på S5.

Foruden de obligatoriske elementer, der i dette forløb er relateret til TVO-1-opgaven, er der en mirax-øvelsesopgave, der skal afleveres.


© Cand. Scient., Lektor Vibe Jelsbak • Opdateret: 2008-07-02• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N