- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

Cellediagram

Cellediagrammet er en kort måde at opskrive en celle som eksempelvis den i figuren herunder.

For at kunne lave og forstå et cellediagram, er der lige et på tegn og konventioner, som vi skal kende.
  • to lodrette streger: ||
    betyder en saltbro
  • en lodret streg: |
    betyder en faseovergang
  • komma: ,
    bruges til at vise at der er flere stoffer opløst i den aktuelle halvcelle
  • Man bør anføre tilstandform
Cellediagrammet fremstilles ved at "oversætte" figuren af celle fra venstre mod højre, altså starte med referencelektroden og slutte med måleelektroden.

Eksempel:
Ag(s)| AgCl(s) | HCl(aq) || MgSO4(aq) | Mg(s)
Hvis jeg skal oversætte eksemplet kunne det være som:
Ag(s)| AgCl(s) | HCl(aq) || er en såkaldt sølv/sølvchlorid referencelektrode, som består af en sølvstang, der er belagt med tungopløseligt sølvklorid og neddyppet i en saltsyreopløsning. Desuden hører saltbroen med til referencelektroden, da den giver kontakten til måleopløsningen.
MgSO4(aq) er måleopløsningen og
Mg(s) er referenceelektroden i dette tænkte eksempel.

Ud fra cellediagrammet kan vi også "aflæse" de centrale elektrodeprocesser som er basis for at vi teoretisk kan regne på potentialerne. Hvordan vi gør det, er kort beskrevet på siden med overskriften Elektrodeprocesser.
© Cand. Scient., PhD, Lektor Eval Rud Møller • Opdateret: 2007-09-17• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N