- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

E-tivitet 3 hæmatologi

Trombocytforstyrrelser

Baggrund: Trombocyt-forstyrrelser påvirker trombocytternes funktion og dermed hæmostasen. Ved insufficicient funktion opstår patologisk blødningstendens og ved abnorm forstærket funktion er der risiko for blodpropper.

Formål: Du skal have forståelse af, kunne redegøre for og diskutere forskellige trombocyt-forstyrrelser og diagnostikken af disse.

E-tivitet:

På meritsemesteret var fokus på trombocytternes udseende og funktion. På dette semester vil vi fokusere på trombocyt-forstyrrelser.

Spørgsmål

Besvar nedenstående spørgsmål i forum "trombocytforstyrrelser" i mappen "hæmatologi" i Fronter.

1. Hvilken funktion har trombocytterne i forbindelse med hæmostasen? (kort)

2. Hvilke analyser tages i anvendelse når man vil undersøge trombocyt-funktionen?

3. Hvad forstås ved trombocytopeni og pseudo-trombocytopeni? Hvilke årsager kan der være til trombocytopeni?

4. Hvad forstås ved trombocytose?

5. Hvad forstås ved sygdomsbilledet Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)?

6. Hvad forstås ved hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)?


© Cand. Scient. Lektor Karen Louise • Opdateret: 2008-06-25• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N