- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

TVO-1 opgaven

 

Tværfaglig opgave for S4-net

Knogler, knoglemarv og blod

Formål
Formålet med den tværfaglige opgave (TVO) er at opnå viden og færdigheder indenfor analyser der knytter sig til knogler, knoglemarv og blod.

Mål
At den studerende ved TVO"ets afslutning

  • har opnået viden om og forståelse for udvalgte hæmatologiske og biokemiske analysers anvendelse i forbindelse med diagnostik, prognose og behandling af leukæmi og koagulationsforstyrrelser.
  • har opnået viden om og forståelse for anvendelse af udvalgte biokemiske analyser og nuklearmedicinske undersøgelser i forbindelse med udredning af knoglemetastaser.
  • har opnået viden om og forståelse for anvendelse af udvalgte biokemiske og immunologiske analyser til diagnostik og kontrol af rheumatoid arthritis.
  • har opnået færdigheder i mikroskopering og tolkning af udvalgte analyseresultater .
  • har opnået færdighed i at arbejde tværfagligt.

Organisering
På samværsdag gives der en kort introduktion til opgaven. Arbejdet med TVO-opgaven tænkes udført individuelt eller i grupper. Fremlæggelsen i grupper.

Opgaven består af:

  • 1. Opgave 1, 2, 3 og 4 (inkl. bilag).
  • 2. Analyseforskriftsamling til knogler, knoglemarv og blod. (Er kun til låns og udleveres på samværsdagen)

TVO-forløbet omfatter et tidsforbrug på ca. 20 timer plus timer til fremlæggelser på samværsdagen.

Følgende fag bidrager med timer:

a (statistik): TB
b(fysik): TB, ERM
c (kemi): ERM
e (patoanatomi): VJ
h (hæmatologi): Trwi
o (anatomi/fysiologi): VJ

Evaluering (obligatorisk)
På samværsdag ved afslutningen af TVO-1. Ved evalueringen præsenterer hver gruppe én af de fire opgaver for de tre andre grupper (se gruppeindeling i Fronter). De tre påhørende grupper er opponenter på fremlæggelsen. Der er afsat 30 minutter til fremlæggelsen af hver opgave. Tyve minutters præsentation og 10 minutters diskussion.
Der er undervisere til stede ved præsentationerne, som fungerer som faglige opponenter.
Det vil ved lodtrækning blive bestemt, hvilken opgave jeres gruppe skal præsentere for de andre. Det bliver offentliggjort i Fronter 1 uge inden fremlæggelsen.


© Cand. Scient. Lektor Karen Louise • Opdateret: 2009-02-03• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N