- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

Elektrodeproceser

Elektrodeprocessen er forklaringen på hvorledes potentialet opstår. Elektrodeprocessen kan aflæses ud af Cellediagrammet, hvilket jeg vil illustrere ud fra følgende cellediagram:

Ag(s)| AgCl(s) | HCl(aq) || MgSO4(aq) | Mg(s)

Hvis vi ser på hvad refereceelektroden, Ag(s)| AgCl(s) | HCl(aq) ||, består af, kan jeg se at der må være noget fast sølv, vist med Ag(s), noget tungtopløseligt sølvchlorid, vist ved AgCl (s), og saltsyre, HCl (aq), hvilket betyder, at der er H+- og Cl--ioner til stede. En måde at omsætte disse oplysninger til en elektrodeproces er at kikke i Databogen under afsnittet om Standard reduktionspotentialer. Hvor jeg kan finde følgende elektrodeproces eller ligevægt:

AgCl(s) + e- Ag (s) + Cl-(aq)

Det der har fået mig til at vælge netop den ligevægt, frem for de andre hvor sølv indgår, er, at alt hvad der indgår i ligevægten også kan findes i cellediagrammet. H+-ioner i overskud i cellediagrammet i forhold til ligevægten, fordi de ikke indgår i ligevægten, men optræder i cellediagrammet som modion til Cl--ioner.

På helt parallel vis kan jeg finde elektrodeprocessen ved den anden elektrode til

Mg2+(ag) + 2 e- Mg (s)

Der er dog undtagelser for, at vi gerne skal have som mange ting som muligt til at passe mellem cellediagram og eletrodeproces. En undtagelse som vi møder er Pt(s)anført i et cellediagram. I de eksempler vi skal arbejde med, vil platin, Pt(s), IKKE skulle indgå i elektrodeprocesser, selv om der findes elektrodeprocesser i Databogen, hvor platin indgår. Når vi ser platin i et cellediagram, skal vi opfatte det som en metalelektrode, der kan registrere, hvad der sker nede i en opløsning UDEN, at metallet selv indgår i en proces.

© Cand. Scient., PhD, Lektor Eval Rud Møller • Opdateret: 2007-09-17• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N