- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

* Energidiagram for gas

Det følgende vil forsøge at vise, hvorledes energidiagrammer kan bruges til at sammenflette den fysiske og kemiske forståelse af farvede forbindelser.

Fysikken forklarer at nogle kemiske forbindelser er farvede, fordi de evner at absorbere synligt lys. Kemien siger, at hvis vi har et passende antal farvebærende grupper arrangeret på hensigtsmæssig vis, kan det forventes at en given kemisk forbindelse er farvet. Hvordan passer de to opfattelser sammen?

Ser vi på atomer, beskrives de tit som en kerne, hvorom der befinder sig et antal elektroner i nogle "skaller". Som så meget andet er det kun en simpel model af virkeligheden, men beskriver alligevel fænomenerne på en fornuftig måde.

Lad os forestille os, at vi har et atom i den lavest mulige energitilstand også kaldet grundtilstanden. Hvis en passende elektromagnetisk stråling (lys) vekselvirker med atomet, kan det bevirke at energien fra den elektromagnetiske stråling overføres til en elektron således at den "springer" fra en skal til en anden,- fra en elektronisk tilstand til en anden. Det vil bevirke dels at den elektromagnetiske stråling omdannes til energi i atomet, vi siger, at lyset absorberes,- dels vil atomet ikke længere befinde sig i grundtilstanden, men i en såkaldt exciteret tilstand, hvilket bare udtrykker, at atomet har mere energi end i grundtilstanden.

M4c energidiagram gas

De forskellige energitilstande der er mulige for et atom er meget veldefinerede / specifikke. Det betyder, at det lys der kan absorberes af atomet ligeledes skal være meget veldefineret. Er der for meget eller for lidt energi i den elektromagnetiske stråling, kan det ikke absorberes. Energien af en elektromagnetisk stråling i forbindelse med absorptionsfotometri udtrykker vi traditionelt ved bølgelængden, λ , af strålingen. Sammenhængen er jo som bekendt E = h · c / λ. Taler vi absorption af synlig lys i gasser vil det bølgelængden der kan absorberes normalt ligge indenfor et interval på 1/10 nm eller mindre.

 


© Cand. Scient., PhD, Lektor Eval Rud Møller • Opdateret: 2009-11-09• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N