- netundervisning
 
Studienet login divider Skema divider Statnoter divider Printvenlig
stump
MATERIALE

* Energidiagram molekyle

Vender vi interessen mod molekyler og ioner i en opløsning, vil der også i den situation være grund- og exciterede tilstande. Til forskel fra atomer har molekyler og ioner bindinger. Bindinger kan "bevæge" sig på forskellig vis, de kan vibrere. I Figur 2 herunder er der vist eksempel på hvorledes et molekyle kan vibrere på forskellig måde. Man skal forestille sig bevægelse at X og Y atomerne frem og tilbage i pilens retning.

m4c vibrationstilstandeFigur 2.

Disse forskellige måder at vibrere på betyder at alle de elektroniske tilstande splittes om i et antal (forholdsvis) tætliggende vibrationelle tilstande.

Men molekyler kan også rotere på forskellig vis. Betragter vi eksempelvis en kulbrintekæde, kan vi godt forestille os, at der vil være forskel på hvorvidt kæden roterer omkring længdeaksen, eller omkring en akse vinkelret på længdeaksen, som forsøgt illustreret i Figur 3.

m4c vibrationstilstandeFigur 3

De forskellige rotationelle tilstande har den yderligere effekt, at der sker en yderligere opsplitning at tilstandende, således at vi ender ud med "områder" af energitilstande. Det samlede billede er forsøgt illustreret i Figur 4.

M4c energidiagram molekyleFigur 4. 

Udfra Figur 4 kan man se, at molekyler absorberer lys inden for et passende bølgelængdeinterval eller flere og ikke kun en enkelt bølgelængde, som tilfældet var for atomer.

Hvis energidiagrammet for et givet molekyle eller ion har grundtilstande og exciterede tilstande således, at det passer med at en del af synligt lys kan absorberes, vil opløsningen være farvet.


© Cand. Scient., PhD, Lektor Eval Rud Møller • Opdateret: 2009-11-09• VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N