Muskler og nerver

Studyguide til arbejdet med muskler og nerver 

Emnet: 

Det er meget sjældent, en bioanalytiker møder sygdomme i muskler. Derfor er der under emnet her kun inddraget de raske musklers anatomi og fysiologi inklusive nerver og nerveledning.

Arbejdsform:

  • to præsentationer giver oversigt over nerveceller og nervesystemet

  • Tilhørende aktiviteter giver mulighed for selv at arbejde med pensum

Evaluering:

Emnerne berøres primært i denne sammenhæng, og evalueres derfor kun i anvendelsen af e-tiviteterne.


 
© Cand. Scient., Lektor Vibe Jelsbak • Opdateret: 2008-07-03
VIA University College Bioanalytikeruddannelsen • Hedeager 2 • DK-8200 Århus N